ACB EasyPact MVS

Trang chủ » Thiết bị điện Schneider » ACB và bộ chuyển nguồn » ACB EasyPact MVS

Hiển thị 1–12 của 49 kết quả

Hiển thị 1–12 của 49 kết quả

Hiển thị:
139,914,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

112,590,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

145,040,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

115,318,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

141,927,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

154,275,000VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

118,888,000VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

156,887,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

122,837,000VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

170,527,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

132,808,500VNĐ

Máy cắt không khí ACB EasyPact MVS Schneider là khí cụ điện giúp bảo vệ mạch điện một cách an toàn trong các sự cố quá tải hay ngắn mạch. Đó chính là lý do mà rất nhiều khách hàng đã ưu ái lựa chọn thiết bị điện này trong việc thiết lập hệ thống mạch [...]

160,869,500VNĐ

Thông số kỹ thuật TÊN SẢN PHẨM Máy cắt không khí ACB MVS25N3MW2L Schneider DÒNG EasyPact MVS [UE] ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC 690VAC [UI] ĐIỆN ÁP CÁCH ĐIỆN ĐỊNH MỨC 1000V [UIMP] ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG ĐỊNH MỨC 12kV [IN] DÒNG ĐỊNH MỨC 2500A KHẢ NĂNG PHÁ VỠ ICU 50kA SỐ CỰC 3P TRIP ET2I LOẠI [...]